Nënshkruhet Protokoll Bashkëpunimi me Shkollën e Mesme Artistike “Prenkë Jakova” në Shkodër

Yazıcı-dostu sürüm

U nënshkrua protokoll bashkëpunimi ndërmjet Institutit Yunus Emre Shkodër dhe Shkollës së Mesme Artistike “Prenkë Jakova”.

Protokolli i nënshkruar mes Institutit Yunus Emre Shkodër dhe Shkollës së Mesme Artistike “Prenkë Jakova” ka për synim promovimin e gjuhës, kulturës – artit turk dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta.

Me nënshkrimin e protokollit u hodhën bazat e një bashkëpunimi efikas që do të mundësojë organizime për turqishten dhe aktivitete kulturoro-artistike.