Seti i Turqishtes “Yedi İklim” C1 Libri i punës

Seti i Turqishtes “Yedi İklim” C1 Libri i punës

Seti i Turqishtes “Yedi İklim”

“Seti Yedi İklim i Mësimit të Turqishtes” i përbërë nga librat e mësimit, librat e punës, librat udhëzues për mësuesin, libërthat e dëgjimit dhe CD; është përpiluar nga Drejtoria e Arsimit të Turqishtes. Këto sete janë përgatitur duke patur parasysh nivelet dhe fushat themelore të “Teksti i Sugjerimeve të Përbashkëta Evropiane për Gjuhët”

Aktualisht setet e librave në nivelet A1, A2, B1, B2, C1 dhe C2 përdoren në Qendrat Kulturore, në Departamentet e Turkologjisë në bashkëpunim dhe Qendrat e Mësimdhënies së Turqishtes brenda vendit.

 

Për shitje: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Posta: hacer.afsar@yee.org.tr